PROCES PROJEKTOWY

Proces projektowy to najważniejsza część przebiegu prac każdego wnętrza,  składających się z trzech głównych etapów. 
Etapy te zawierają cztery podstawowe elementy projektowe i są indywidualnie dopasowane do każdego wnętrza.  

Ergonomia wnętrza

istotą prac projektowych jest odkrywanie funkcjonalnego potencjału każdego wnętrza, które jest podstawą wygody użytkownika.

Stylizacja wnętrza

najprzyjemniejsza, najbardziej atrakcyjna i efektowna część projektu. Odpowiedni dobór wyszukanych elementów kompozycyjnych, składających się na całość wnętrza,  subtelnie,  a czasem bardzo wyraźnie podkreśla jego charakter.

3D wizualizacja

najbardziej ciekawa forma podglądu wnętrza w przestrzeni. W odróżnieniu od płaskich rysunków technicznych, wizualizacja pomieszczenia w modelu 3D pozwala zobaczyć wnętrze w zestawieniu wybranych materiałów wykończeniowych,  jednak ostatecznie jest tylko poglądową wersją efektu końcowego.

Rysunki techniczne

pojawiają się w trakcie i przy końcowym etapie prac projektowych. Są pomocne przy wymiarowaniu zabudowy meblowej, rozmieszczeniu płytek w łazience czy też rozlokowaniu oświetlenia na suficie.

3  GŁÓWNE ETAPY PRAC PROJEKTOWYCH

Proces projektowy składający się z trzech głównych etapów wykonawczych, które stanowią integralną część przebiegu prac projektowych. 
Projektowanie to proces, etapy następują po sobie w związku z czym nie można „przeskoczyć” np. do Etapu 3, pomijając Etap 2 czy też najważniejszy Etap 1. Realizacja każdego kolejnego etapu wymaga zakończenia prac etapu poprzedzającego. Wizualizacje 3D projektowanego wnętrza, w Etapie 2, mogą  zostać pominięte całkowicie lub zaistnieć dopiero po skończonym Etapie 3,  jeśli zaistnieje taka konieczność.

ETAP I

 1.  Spotkanie wstępne / wywiad w formie ankiety
 2. Inwentaryzacja pomieszczeń objętych projektem na podstawie dokumentacji technicznej przedstawionej przez architekta (dot. budowy domu / deweloperki) / pomiar z natury + dokumentacja fotograficzna
 3. Rozplanowanie ergonomiczne – określenie podstawowych pomysłów projektowych na podstawie pomiaru / budowlanego rysunku technicznego. Przygotowanie dwóch koncepcji układu funkcjonalnego z układem ścian działowych i lokalizacją głównych mebli
 4. Spotkanie – przedstawienie i omówienie projektu
 5. Przygotowanie ostatecznego układu funkcjonalnego

ETAP II

 1. Dobór kolorystyki, armatury i ceramiki, materiałów mebli, oświetlenia oraz elementów wykończeniowych
 2.  Spotkanie – przedstawienie i omówienie propozycji materiałów i kolorystyki wnętrza
 3. Przygotowanie projektu wnętrza na podstawie wybranych materiałów
 4. Spotkanie – przedstawienie i omówienie projektu wnętrza
 5. Wizualizacja wnętrza – na podstawie zatwierdzonego układu funkcjonalnego, materiałów i kolorystyki

ETAP III

 1. Przygotowanie, w oparciu o wypracowane założenia, projektu wykonawczego w postaci rysunków technicznych:
  • nowy układ ścian działowych (opcjonalnie)
  • rozmieszczenie pkt instalacji wod-kan
  • rozplanowanie pkt gniazd wtykowych
  •  rozmieszczenie pkt oświetlenia i włączników
  •  sekwencja zapalania oświetlenia
  •  zabudowy G-K
  •  projekt techniczny rozwinięcia ścian z ułożeniem płytek w łazience / toalecie
  • projekt obudowy kominka (opcjonalnie)
  • widok ścian z okładziną ścienną (tapety, płyty meblowe, płyty betonowe, drewno, tynk strukturalny itp)
  •  projekt zabudowy meblowej
  •  projekt zabudowy mebli kuchennych
 2.  Lista użytych w projekcie materiałów

AUTORSKI NADZÓR NAD PROJEKTEM

Stanowi wytyczne prac projektowych Etapu 1-3 i jest dopasowany indywidualnie do potrzeb Inwestora – od spotkania z wykonawcą i przekazania rysunków projektowych, do pełnego nadzoru nad pracami wykonawczymi, aż po końcową realizację we wnętrzu.

ETAPY

 1. Przedstawienie ekipie wykonawczej projektu oraz dokumentacji technicznej
 2. Organizacja przebiegu prac i zamówień elementów wyposażenia
 3. Kontrola prawidłowości wykonywanych prac w czasie trwania robót wykonawczych, pod względem zgodności z projektem i bieżącymi ustaleniami z Inwestorem

studio dizajner

© 2015-2021 all rights reserved
strzałka