PRACE PROJEKTOWE

Przykładowy cennik znajduje się poniżej, ale każdy projekt jest wyceniany indywidualnie. Przede wszystkim jednak w zależności od potrzeb Klienta dot. danego wnętrza oraz złożoności całego projektu.
Wycena sporządzana jest z uwzględnieniem przygotowania technicznego wraz z czasem potrzebnym do realizacji prac projektowych.

WYCENA PRAC PROJEKTOWYCH

Przygotowanie wyceny prac projektowych na podstawie informacji otrzymanych podczas wstępnego spotkania z Klientem.
Wycena prac projektowych przygotowywana jest również na podstawie informacji przesłanych drogą mailową wraz załączonymi dokumentami projektowymi.
Usługa bezpłatna.

WSTĘPNE SPOTKANIE

Wstępne spotkanie z Klientem na miejscu inwestycji. Omówienie zakresu prac projektowych, dokonanie wstępnego pomiaru projektowanych pomieszczeń. Pozyskanie informacji niezbędnych do przygotowania wyceny prac projektowych. 
W przypadku, kiedy budynek jest w trakcie budowy – omówienie projektu na rzutach budowlanych.
Przewidywany czas spotkania do 1 godziny.
Cena – 80,00 PLN

KONSULTACJE PROJEKTOWE

Konsultacja, która nie wymaga tworzenia projektu wnętrza. Spotkanie, podczas którego Klient otrzymuje – w formie doradztwa – podpowiedzi, wyjaśnienia lub sugestie dot. możliwości projektowych i funkcjonalnych wnętrza. Takie spotkanie może odbyć się jednorazowo lub kilkukrotnie. Każde spotkanie jest płatne osobno. Przewidywany czas spotkania do 2 godzin.
Cena – 200,00 PLN

POJEDYNCZE POMIESZCZENIA

KUCHNIA

Cena – 300,00 PLN / m2 
Cena obejmuje proces projektowy Etapu 1-3,  z uwzględnieniem trzech wizualizacji wnętrza. 

cennik

ŁAZIENKA

Cena – 300,00 PLN / m2 
Cena obejmuje proces projektowy Etapu 1-3,  z uwzględnieniem trzech wizualizacji wnętrza. 

cennik

studio dizajner

© 2015-2021 all rights reserved
strzałka